Circulair bouwen

De klimaatcrisis gaat onze aarde harder treffen dan tot nu verwacht werd. Meer dan een miljard mensen zullen moeten verhuizen naar andere delen of zien te overleven in ondraaglijke hitte. Een derde deel van het nu nog bewoonbare aardoppervlak zal net zo heet worden als de warmste delen van de Sahara. Door de opwarming van de aarde slinkt de zogeheten ‘klimaat niche’, de gebieden waar de mensheid tot nu toe goed kon gedijen. In de komende 50 jaar zal er meer veranderen dan in de afgelopen 6000 jaar. Om onze aarde te beschermen, dienen we deze eeuw een stijging van 1,5°C van de gemiddelde wereldtemperatuur te voorkomen.

De huidige en toekomstige markt vraagt niet alleen om vernieuwende gebouwen en bouwproducten maar ook om een totaal nieuwe en andere kijk op het bouwproces. De aandacht voor duurzaamheid en milieu heeft grote veranderingen in de bouwsector tot gevolg. Deze structurele veranderingen hebben een grote invloed op de gehele bouwcyclus en materialen. Anticiperen op duurzaamheid is al lang geen hype meer te noemen maar een wezenlijke ‘must’ voor elke onderneming. Dat het anders moet dat weten we! Maar hoe?

Re-use, Reduce, Recycle symboliseren de strategie die antwoord geeft op deze vraag. Het nieuwe denken zorgt ervoor dat men vanaf de start van elk nieuwbouw- en renovatieproject bewust wordt gemaakt om na te denken over de gehele ontwikkelingscyclus van het te realiseren project. Cladding Point heeft door innovatie en ontwikkeling een groot scala duurzaam gecertificeerde producten die perfect geïntegreerd kunnen worden en aansluiten bij deze filosofie.

Integraal gevels verduurzamen met Cladding Point en Mobilane.
Design+ MobiPanel staat voor creatief omgaan met het ontwerpen en realiseren van groene circulaire gevels.

Cladding Point en Mobilane zijn sinds begin dit jaar een samenwerking aangegaan. De combinatie van een uitgebreid netwerk en jarenlange ervaring van beide partijen, zorgt ervoor dat er op een eenvoudige en verantwoorde wijze een integrale gevel met een eigen identiteit ontworpen kan worden.

Duurzame oplossing voor een duurzame toekomst
De sandwichpanelen van Cladding Point die in dit systeem worden toegepast, vallen in hoogste BREEAM Categorie.
In combinatie met het volledig recyclebare circulaire groene gevelsysteem van Mobilane, zorgt dit voor de perfecte  oplossing voor renovatie- en nieuwbouwprojecten. De gevels zorgen voor het verduurzamen van de omgeving door de isolerende werking, duurzame materialen en dragen bij aan o.a.  biodiversiteit en luchtkwaliteit in de omgeving.

On the way to PlanetProof
De planten die gebruikt worden in de cassettes van het Mobipanel systeem worden op de productielocatie Dartplant onder “On the way to PlanetProof” certificering gekweekt. Dit onafhankelijke keurmerk bewijst dat de beplanting voor de Design+ MobiPanel gevel duurzamer is geproduceerd en is daardoor een betere keuze voor natuur, klimaat én dier.

Lees alles hierover op Premium Design+ MobiPanel 

Aansluitend op de ontwikkelingen betreft duurzaamheid  heeft  Cladding Point tevens een “partnerovereenkomst” getekend in samenwerking met NEXTERIA®.  We dragen samen het gedachtengoed van NEXTERIA® uit: staan voor duurzaamheid en willen bouwen voor een betere toekomst. In het kort: NEXTERIA® bouwt aan een betere leef- en werkomgeving. Het ontwikkelen van bedrijfshuisvesting vanuit een levenscyclusbenadering, het demontabel maken van gebouwen, zodat de materialen na de gebruiksduur eenvoudig zijn her te gebruiken of te recyclen

Mooie ontwikkelingen want het moet en kan dus anders!

Lees alles over circulaire bedrijfsbebouwing op de website van Nexteria®

https://www.youtube.com/watch?v=9c23Yr6cZnc