Circulair bouwen

De huidige en toekomstige markt vraagt niet alleen om vernieuwende gebouwen en bouwproducten maar ook om een totaal nieuwe en andere kijk op het bouwproces. De aandacht voor duurzaamheid en milieu heeft grote veranderingen in de bouwsector tot gevolg. Deze structurele veranderingen hebben een grote invloed op de gehele bouwcyclus en materialen. Anticiperen op duurzaamheid is al lang geen hype meer te noemen maar een wezenlijke ‘must’ voor elke onderneming. Dat het anders moet dat weten we! Maar hoe?

Re-use, Reduce, Recycle symboliseren de strategie die antwoord geeft op deze vraag. Het nieuwe denken zorgt ervoor dat men vanaf de start van elk nieuwbouw- en renovatieproject bewust wordt gemaakt om na te denken over de gehele ontwikkelingscyclus van het te realiseren project. Cladding Point heeft door innovatie en ontwikkeling een groot scala duurzaam gecertificeerde producten die perfect geïntegreerd kunnen worden en aansluiten bij deze filosofie.

Aansluitend op deze ontwikkeling  heeft  Cladding Point een “partnerovereenkomst” getekend in samenwerking met NEXTERIA®.  We dragen samen het gedachtengoed van NEXTERIA® uit: staan voor duurzaamheid en willen bouwen voor een betere toekomst. In het kort: NEXTERIA® bouwt aan een betere leef- en werkomgeving. Het ontwikkelen van bedrijfshuisvesting vanuit een levenscyclusbenadering, het demontabel maken van gebouwen, zodat de materialen na de gebruiksduur eenvoudig zijn her te gebruiken of te recyclen

Mooie ontwikkelingen want het moet en kan dus anders!

Samen bouwen aan een duurzame toekomst voor de volgende generatie.

Lees alles over circulaire bedrijfsbebouwing op de website van Nexteria®

https://www.youtube.com/watch?v=9c23Yr6cZnc