120 mm PIR op de erfgrens

120 mm PIR op de erfgrens

Al jaren is Cladding Point koploper als het gaat om FX brandwerende sandwichpanelen. Brandwerende PIR sandwichpanelen worden veelvuldig toegepast in de Nederlandse markt. Nederland is een land waarin bouwgrond schaars is en men dicht op elkaar bouwt. Dit is de reden dat vele gevels brandwerend moeten worden uitgevoerd. In de Nederlandse markt is het Bouwbesluit leidend. Het Bouwbesluit geeft onder andere de minimale eis op gebied van brand aan voor een pand dat gebouwd wordt. Hier maakt men gebruik van een zogenaamde WBDBO eis. Dit is de Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag. In het Bouwbesluit is gesteld dat de WBDBO van brandcompartiment 1 naar brandcompartiment 60 minuten bedraagt. Een industrieel pand mag brandcompartiment hebben van een maximale grootte van 2.500 m². Dat wil zeggen dat als het pand kleiner dan 2.500 m² is het hele pand 1 brandcompartiment kan betreffen.

Een WBDBO is niet hetzelfde als brandwerendheid. Een WBDBO eis op het compartiment kan men invullen met een brandwerendheid van een bouwdeel. In het geval van Cladding Point zijn dit sandwichpanelen. Onze sandwichpanelen worden getest conform de aller hoogste en strengste Europese regelgeving. Panelen kunnen tijdens deze testen een criteria krijgen conform de EN13501-2 (criteria E – I – W – R). Om een WBDBO eis in te vullen met een brandwerend paneel dient men te kijken naar de NEN 6069. Hierin wordt onder andere bepaald welk criteria benodigd is. Zo speelt afstand tot de erfgrens een grote rol, des te verder men van de erfgrens staat kan er met een lichtere test worden volstaan (EW of van buiten naar binnen zelfs een verlaagde brandcurve – minder verhitte test).

Op de erfgrens (of tot 50 cm daar vandaan) speelt de afstand echter geen rol meer. Daar moet WBDBO 60 op basis van spiegelsymmetrie worden ingevuld door beide gevels tezamen. Cladding Point heeft daar nu een uniek paneel voor weten te testen. Het Business Line ALPHA-AR 120 mm FX paneel is getest met een EI30 minuten brandwerendheid van binnen naar buiten en eveneens met een (normale Brandcurve!) van buiten naar binnen EI30 minuten. Eenvoudig te monteren omdat het paneel niet hoeft te worden afgeschroefd of gekit te worden. Een makkelijke en snelle montage! Alles onderbouwd met de juiste brandrapportage.

Eenvoud en Zekerheid staat al jaren bij Cladding Point hoog in het vaandel, dit nieuwe unieke product is daarvan wederom een voorbeeld.