Rookwerendheid

Rookwerendheid

Het Bouwbesluit stelt in Nederland eisen aan gebouwen, zodat ze bij brand veilig ontruimd kunnen worden en de brand beheersbaar blijft. Dit is de reden dat er in Nederland een zogenoemde WBDBO (Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag) eis geldt op een gebouw. De brand mag niet overslaan van het ene naar het andere pand. Maar wat er binnen in dat pand gebeurt is minstens zo belangrijk. De mensen die in het gebouw verblijven moeten snel en adequaat verplaatst kunnen worden van binnen het pand naar buiten, op een veilige wijze. Allereerst is de hittestraling van de brand zelf gevaarlijk, deze kan brandwonden veroorzaken. Maar de belangrijkste bedreiging is rook. Rook zorgt ervoor dat je zicht wordt belemmert, het kan zo heet zijn dat longblaasjes verbranden bij inhalatie, maar ook kan deze giftig zijn bij inademing. De rook gaat zo snel door een pand heen, dat rook eerder dan brand wordt gedetecteerd. In de nieuwste regelgeving wordt rookwerendheid, aangeduid met WRTD (Weerstand Tegen Rook Doorslag), een belangrijk onderwerp. De nieuwe rookwerendheid artikelen in het Bouwbesluit 2021 geven een eis van Ra of R200 aan. Ra is op “Ambient” niveau, R200 is op basis van 200 graden. Deze nieuwe artikelen zullen ook in de nieuwe BBL (Bouwbesluit Bouwwerken Leefomgeving) gaan volgen.

Een constructieonderdeel zal moeten worden getest op de rookdoorlatendheid. Dit is de mate waarin een constructieonderdeel rook doorlaat onder genormaliseerde omstandigheden, uitgedrukt in Sa en S200. In het Bouwbesluit 2021 staat per brandcompartiment, subbrandcompartiment of beschermd subbrandcompartiment aangegeven welke Ra of R200 eis er ligt. Binnen vergunningen die zijn vergeven na 1 juli 2021 zullen deze nieuwe rookeisen worden weergegeven. Bij Cladding Point voldoen alle sandwichpanelen in de basis aan Sa waarmee de rookeis Ra wordt behaald. Dit heeft ermee te maken dat de rookdoorlatendheid kan worden gezien als verwaarloosbaar vanwege de uitstekende luchtdichtheid. Alle Sa constructieonderdelen die voldoen aan een E20 behalen een S200. Cladding Point’s brandwerende sandwichpanelen voldoen dus aan S200, waarmee een R200 eis kan worden ingevuld.