Cladding Point Nieuws

Cladding Point Nieuws

Brandwerendheid begint bij Cladding point

Eenvoud en Zekerheid
Cladding Point biedt u een compleet brandconcept dat voldoet aan brandveiligheid en design met hoogwaardige materialen en dat voldoet aan de meest recente Europese normen en eisen. Een zeer breed en uniek assortiment met de keuze uit een kernmateriaal van FX Hardschuim of FX Minerale wol.
Wij bieden u hiermee een brandwerendheid van maar liefst 20-240 minuten. Wij blijven innoveren op het gebied van brandwerendheid, daarom lichten we graag toe waarom wij nog altijd de maatstaaf zijn op dit gebied.

Geen compromissen
Het ontwerp van een gebouw is vaak gebaseerd op de wensen en eisen van de opdrachtgever/architect; budget, uitstraling, design, kleur, comfort, duurzaamheid en brandwerendheid.
Hierin moet veiligheid de basis op de tekentafel zijn. De brandwerende FX sandwichpanelen hebben hierin een centrale rol. Brandwerendheid hoeft geen rem te zijn in uw ontwerp. Ontdek de mogelijkheden met onze brandwerende FX sandwichpanelen.

 

Innovatie
Ons brandwerende FX gamma heeft zich de afgelopen jaren zeker bewezen. Door innovatieve producten worden er zeer hoogwaardige isolerende en statische eigenschappen gerealiseerd, maar het heeft er mede voor gezorgd dat wij onze voorsprong op het gebied van brandwerendheid, zowel horizontaal als verticaal, hebben weten te versterken. Zeker op het gebied van duidelijkheid en gemak met als uitgangspunt “Eenvoud en Zekerheid

 

Wet kwaliteitsborging
Vanaf 1 januari 2022 zal de Wkb (wet kwaliteitsborging voor de bouw) ingaan. Dit verandert voor Cladding Point in feite niks. De kreet “Eenvoud en Zekerheid” is niet alleen een kreet, maar ook daadwerkelijk de manier waarop wij onze dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. Zo hebben wij deze zaken al aantoonbaar en controleerbaar en kan een kwaliteitsborger zijn goedkeuring geven.

 

Uitgelicht
Wij zijn trots op ons unieke resultaat waarmee we met een verborgen bevestigd sandwichpaneel, type Alpha-C FX 160mm hardschuim, een brandwerendheid hebben behaald van EI60. Dit op basis van een standaard brandcurve! Hierdoor is dit sandwichpaneel toepasbaar op de erfgrens en zelfs als scheidingswand. Dit zonder te kitten of af te moeten schroeven!

 

Transparantie
Cladding Point is continu bezig met het verbeteren en testen van haar producten, presterend volgens de hoogste constructieve- en brandwerendheidseisen.
Er komen op regelmatige basis nieuwe testresultaten bij. De resultaten van de brandtesten worden in de juiste rapportages vastgelegd.
Deze kunt u vrijblijvend bij ons opvragen.

De wereld op z’n kop!

Het zal u zeker niet zijn ontgaan, maar momenteel zijn er heel veel ontwikkelingen gaande op verkrijgbaarheid van grondstoffen, productiecapaciteit, prijsstelling en
levertermijnen in onze business.
Wij zijn dan ook genoodzaakt om alle reeds uitgebrachte offertes per direct te herzien. U kunt contact opnemen met uw vertegenwoordiger voor de actuele stand van zaken.
Alle componenten van het sandwichpaneel stijgen op dit moment exceptioneel hard in prijs. Door het recente extreme weer in de VS hebben de Amerikaanse
schuimproducenten Huntsman en DOW Chemicals de status van overmacht verklaard (Force Majeure).
Hieronder de foto’s bij de productie locatie in Texas. Hierdoor is de druk op de Europese markt toegenomen. BASF zal de tijdelijk benodigde extra productie zeker niet kunnen aanvullen. We verwachten dan ook de komende weken opnieuw forse stijgingen van het component hardschuim.

 

 

 

Daarnaast leven we inmiddels een jaar met COVID-19 en dat gaat zich op allerlei vlakken uiten. Door de gevolgen van het virus zijn er wereldwijde tekorten aan  grondstoffen ontstaan. Dit komt onder andere door de aanhoudende lockdown welke er voor zorgt dat
productiefaciliteiten dicht gaan, of een vermindering van de productiecapaciteit optreedt.
Door de extra importheffing op staal vanuit China rust er grote druk op de regionale
staalproductie met hogere staalprijzen als gevolg.

Samenvattend is de combinatie van de volgende zaken debet aan de momentele onrust en prijzen:
*Sterke prijsstijging olie
*Sluiting MDI fabriek Texas
*Stijgende dollarkoers
*Tekort aan staal in Europa
*Importheffingen uit China
*Toenemende vraag grondstoffen
*Verminderde productiecapaciteit

Kortom: op dit moment is het afwachten of het aanbod de vraag kan invullen. Dit zal de prijs van een sandwichpaneel de komende tijd verder doen stijgen. Onze verwachting is dat deze situatie tot ver in het derde kwartaal van 2021 zal gaan aanhouden.
Cladding Point beschikt over meerdere productielocaties voor zowel hardschuim als steenwol producten, waardoor wij u tal van mogelijkheden kunnen bieden. Uiteraard doen wij er dan ook alles aan om samen met u tot een passende oplossing te komen.

Bouwen doe je tenslotte samen! 

 

Nieuwe rekenmethode NTA8800 en BENG eisen
Per 1 januari is de nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie van gebouwen in werking getreden. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).
BENG eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen
* NTA8800; vernieuwde bepalingsmethodiek voor Energieprestatie van Gebouwen
* Wijzigingen in de minimale Rc-waarden voor nieuwbouw

Nieuwe Rc-waarden
Per 1 januari 2021 zijn de minimale RC-waardes waaraan het product dient te voldoen veranderd.
De onderstaande Rc-waardes worden van toepassing op nieuwbouw (vanaf 01-01-2021)
* Wand:  minimaal 4,70 m².K/W
* Dak:      minimaal 6,30 m².K/W
* Vloer:    minimaal 3,70 m².K/W

Nieuwe formule/regels voor bepaling isolatiewaarden
In de NTA 8800 is een vernieuwde bepalingsmethodiek opgenomen t.b.v. warmteweerstand (Rc-waarde).
D.w.z. dat de RC-waardes, voor nieuwbouw vanaf 01-01-2021, op een andere manier moeten worden berekend.
Met de vernieuwde bepalingsmethodiek komen de resultaten voor de warmteweerstand hoger uit dan voor 01-01-2021 het geval was.
Twee belangrijkste wijzigingen die een hogere Rc tot gevolg hebben;
* Invloed bouwkwaliteit (ΔUw) vervalt in totale toeslagfactor (dit was 2% toeslag)
* Indien de invloed van de totale toeslagfactor (ΔU) kleiner is dan 3% behoeft deze niet meer worden meegenomen in de berekening (in de berekening blijft deze <3%, dus vervalt)

Samengevat:
Resultaat: Verhoging RC-waardes tussen de 4 – 5% wanneer berekening conform NTA 8800 uitgevoerd is.

Klik hier voor een overzicht van de Rc-waardes o.b.v. de laatste gegevens en berekend volgens NTA 8800.
In dit  overzicht is weergegeven welke minimale paneeldikte benodigd is en welke isolatiewaarde deze behaald.
(publicatie februari 2021)

 

Wist u dat onze sandwichpanelen producent Brucha:
• Als eerste in Nederland de certificering Breeam Outstanding heeft behaald met het project Lely te Maassluis;
• Dat fase 2 van Lely in de startblokken staat om uitgeleverd te worden met wederom een prachtig duurzaamheidslabel;
• Voor uw project een terugnamegarantie kan bieden;
• De sandwichpanelen 100% kan hergebruiken;
• Sandwichpanelen levert waarmee uw pand beter geïsoleerd is door middel van het nieuwe iQTec hardschuim;
• Het complete materieel op het eigen terrein elektrisch is;
• Bijna alle transporten met de trein vervoert om de CO2 uitstoot te reduceren;
• Zelfvoorzienend is in energie zijn door middel van haar eigen biogascentrale;
• Als eerste producent het Cradle2Cradle certificaat heeft behaald;
• Het certificaat ISO 14001 en BES6001 heeft en u hiermee als opdrachtgever de hoogste klasse van BREEAM kan behalen.
(publicatie februari 2021)